Företagskonsult och rådgivare till ledare som vill utvecklas

”Det gäller att fortsätta gå framåt trots de utmaningar, svårigheter och hinder som ligger framför dig.
Välkommen att ta kontakt för att diskutera ditt behov och vilka insatser som behövs.”

Hjälper ledare och företag att utvecklas

Informell rådgivare till VD
Konsult vid lönsamhets- och likviditetsproblem
Omorganisation och avveckling av medarbetare

Stöd vid svåra samtal och förhandlingar
Resurs för utveckling av ledare och medarbetare

Målstyrd utvecklingsplan för dig och ditt företag
Affärsplan, budget och resultatuppföljning
Planera och forma ditt ägande

Varumärkesarbete med mission, vision och värderingar
Analys och utveckling av affärsmodeller

Resurs när du planerar sälja ditt bolag
Projektledning av företagsöverlåtelse och förberedelser inför Due Diligence

Kontakt

 

Välkommen att ta kontakt för att diskutera ditt behov och vilka insatser som behövs.
Att iaktta diskretion är en självklarhet. Det som sägs mellan oss omfattas av sekretess.

Edward Lantz

E-mail: mail@edwardlantz.se
Phone: +4670-552 33 54

LinkedIn

Adress

 

Besök: Fredsgatan 21, 903 47 Umeå, Sweden
Post: Kaserngatan 2, 903 47 Umeå, Sweden

Edward Lanz