Pressmeddelande den 2 februari 2017 - Ny CFO

Maria Larsson är ny CFO i koncernen med fokus på att utveckla...