Maria Larsson är ny CFO i koncernen med fokus på att utveckla hållbara verksamheter.

”Det känns spännande att komma in i en entreprenöriell koncern med fokus på utveckling, tillväxt och verkställighet. Det är inspirerande att få arbeta med flera olika verksamheter och där värderingarna stämmer med mina egna. Jag trivs i kreativa och affärsmässiga miljöer med tydligt fokus på hållbarhet, säger Maria Larsson”


Maria Larsson har en ekonomisk examen från Umeå universitet. Hon har arbetat med redovisnings- revisions- och skattefrågor på revisionsbyrå under många år, med erfarenhet från en mängd olika branscher och företagsstorlekar. Under de sista 10 åren på revisionsbyrå kunde Maria titulera sig godkänd revisor. Hon var då anställd på PWC. Sedan 2006 har Maria varit anställd som ekonomichef hos Uminova Innovation.

Maria kommer att arbeta med ekonomistyrning i koncernledningen och tillträdde tjänsten som CFO 1 februari 2017.

”Vi har efter en lång och noggrann rekryteringsprocess under hösten 2016 hittat rätt. Maria passar väldigt bra in i nyckelrollen som koncernens CFO med hennes breda kompetens och affärsmässiga erfarenhet, säger Edward Lantz”