Hjälper människor och verksamheter att utvecklas

Affärsidé:


Genom ägarstöd, ledarstöd, och verksamhetsstöd hjälper jag människor och verksamheter att utvecklas .

Mission:


Jag arbetar för ett ledarskap som sätter tydlig riktning och mål och där förbättringsarbetet prioriteras.

Ägarstöd:

Stöd och rådgivning till företagsägare med krav på diskretion. 

Forma och planera ägandet
Varumärkesarbete med mission, vision och värderingar
Styrelseuppdrag i företag där styrelsen tar en aktiv roll i företagets utveckling
Stöd vid ekonomisk kris
Optimering av likviditet
Resurs när ägaren planerar sälja sitt bolag
Projektledning av företagsöverlåtelser och förberedelser inför Due Diligence

Ledarstöd:

Ett konstruktivt bollplank till företagsledare.

Utveckla en stark och hållbar organisation
Ledar- och medarbetarutveckling
Svåra samtal
Avveckling av medarbetare
Målstyrning, handlingsplaner och uppföljning
Personligt ledarskap

Verksamhetsstöd:

Strategiskt stöd för att utveckla verksamheter.

Systematiskt förbättringsarbete
Externa avtalsförhandlingar
Affärsplan och budget
Analys och utveckling av affärsmodeller
Lönsamhetsförbättringar och uppföljningar

Kontakt:

Edward Lantz


E-mail: mail@edwardlantz.se
Phone: +4670-552 33 54

Adress

Besök: Fredsgatan 21, 903 47 Umeå, Sweden
Post: Kaserngatan 2, 903 47 Umeå, Sweden