Utvecklar människor och företag i med- och motgång

Det gäller att fortsätta gå framåt trots de utmaningar, svårigheter och hinder som ligger framför dig.
Ta den hjälp du behöver för de strategiska och operativa 
insatser som krävs för att utveckla ditt företag i rätt riktning.”


Ägarstöd och företagsrådgivning som gör skillnad och får saker att hända.

Oberoende partner vid ekonomisk kris
Projektledning vid lönsamhets- och likviditetsproblem
Omorganisation och avveckling av medarbetare
Externa avtalsförhandlingar

Stöd vid svåra samtal
Resurs för utveckling av ledare och medarbetare

Målstyrd utvecklingsplan för dig och ditt företag
Affärsplan, budget och resultatuppföljning
Planera och forma ditt ägande

Varumärkesarbete med mission, vision och värderingar
Analys och utveckling av affärsmodeller

Resurs när du planerar sälja ditt bolag
Projektledning av företagsöverlåtelse och förberedelser inför Due Diligence


”Välkommen att ta kontakt för att diskutera ditt behov och vilka insatser som behövs. Att iaktta diskretion är en självklarhet. Det som sägs mellan oss omfattas av sekretess.”

Kontakt:

Edward Lantz


E-mail: mail@edwardlantz.se
Phone: +4670-552 33 54

Adress

Besök: Fredsgatan 21, 903 47 Umeå, Sweden
Post: Kaserngatan 2, 903 47 Umeå, Sweden