Hjälper människor och verksamheter att utvecklas

Affärsidé:


Mitt företagarliv har gett mig erfarenheter av ledning och utveckling i både med- och motgång. Nu hjälper jag människor att utveckla sig själva och sina verksamheter genom att erbjuda tjänster inom ägarstöd, ledarstöd, och verksamhetsstöd.

Mission:


Passion för människor och företagande.
Jag arbetar för ett ledarskap som sätter tydlig riktning och mål och som är närvarande där man prioriterar förbättringsarbetet.

Ägarstöd:

Konsultation, rådgivning och stöd till dig som ägare och företagsledare med krav på diskretion. 

Ägarplanering
Stöd i framtagande av ägardirektiv
Varumärkesarbete med mission, vision och värderingar
Styrelseuppdrag i företag där styrelsen tar en aktiv roll i företagets utveckling
Stöd vid ekonomisk kris
Optimering av likviditet
Resurs när ägaren planerar sälja sitt bolag
Projektledning av företagsöverlåtelser och förberedelser inför Due Diligence

Ledarstöd:

Ett konstruktivt bollplank med integritet till dig som ledare.

Svåra samtal
Ledar- och medarbetarutveckling
Omorganisation
Avveckling av medarbetare
Målsättning, handlingsplaner och uppföljningsmetoder
Personligt ledarskap

Verksamhetsstöd:

Strategiska och operativa aktiviteter för att utveckla er verksamhet.

Systematiskt förbättringsarbete
Externa avtalsförhandlingar
Affärsplan och budget
Analys och utveckling av affärsmodeller
Lönsamhetsförbättringar och uppföljningar

Kontakt:

Edward Lantz


E-mail: mail@edwardlantz.se
Phone: +4670-552 33 54

Adress

Besök: Fredsgatan 21, 903 47 Umeå, Sweden
Post: Kaserngatan 2, 903 47 Umeå, Sweden