Passion for people and business


Ägarskap, entreprenörskap och ledarskap som sätter tydlig riktning för att utveckla hållbara företag.


Kontakt:

Edward Lantz


E-mail: mail@edwardlantz.se
Phone: +4670-552 33 54

Adress

Besök: Fredsgatan 21, 903 47 Umeå, Sweden
Post: Kaserngatan 2, 903 47 Umeå, Sweden